Bezienswaardigheden Politieke partijen in Berlijn

Bondsdag

Bondsdag
Geschreven door Roland

De Bondsdag is het landelijk parlement van Duitsland (Bundestag) en komt regelmatig samen in de Rijksdag (Reichstag) het parlementsgebouw in Berlijn.

Samenstelling van de Bondsdag

De Bondsdag wordt eens per vier jaar gekozen door de burgers van Duitsland. Het Duitse parlement heeft de taak om wetten te maken en de regering te controleren. Het Duitse democratische systeem is er een van evenredige vertegenwoordiging. Dit betekent dat aan de hand van het percentage stemmen dat een partij behaald heeft, de aantal zetels bepaald worden in het parlement, net als in Nederland. Een groot verschil met het Nederlandse kiessysteem is dat in Duitsland de kiesdrempel veel hoger ligt, namelijk op 5 procent. Hierdoor is  het voor beginnende partijen lastig om in het Duitse parlement te komen omdat hier relatief veel stemmen voor nodig zijn.

De Bundestag heeft altijd in ieder geval 598 vertegenwoordigers. Hiervan worden 299 direct in het kiesdistrict gekozen. Het hoofd van de regering is de bondskanselier en wordt door het Duitse parlement gekozen.

Rijksdaggebouw

De naam Bondsdag dateert al vanaf 1815 en was het enige orgaan van de Duitse bond. De vertegenwoordigers van de Bondsdag waren destijds afgevaardigden van Duitse lidstaten. In 1967 werd het parlement de Rijksdag genoemd. De naam Bondsdag werd in 1949 heringevoerd. Na de hereniging van Oost- en West-Duitsland werd in 1990 het Duitse parlement uitgebreid. In 1999 verhuisde het parlement van Bonn naar het Rijksdaggebouw in Berlijn. De Bondsraad speelt ook een rol bij de landelijke wetgeving. In de bondsraad zitten afgevaardigen van verschillende Duitse deelstaten die deel uitmaken van de regering van de deelstaten.

Wetsvoorstellen

In de Bondsdag mogen de Bondsregering en de Bondsraad wetsvoorstellen doen. Hiervoor is echter wel minimaal 5 procent ondersteuning van de leden nodig. Indien de meerderheid voor een wetsvoorstel is, wordt deze in principe uitgevoerd. Dit geldt alleen niet voor wijzigingen in de grondwet. Hiervoor is een tweederdemeerderheid nodig van de Bondsraad en het Duitse parlement.

Kiezen van de Bondsdag

De regeringsleider of Bondskanselier wordt gekozen door de Bondsdag. In eerste instantie draagt de Bondspresident iemand voor waarvan wordt verwacht dat deze persoon de meeste kans maakt om een meerderheid in de Bondsdag te krijgen. Mocht de kandidaat geen meerderheid behalen, dan brengt de Bondsdag zelf kandidaten naar voren. De persoon die een meerderheid krijgt van de leden wordt vervolgens Bondskanselier.

Leden

Elk lid van de Bondsdag heeft een vrije keuze om ergens voor of tegen te stemmen. In de praktijk wordt dit vooraf binnen de partijen goed afgestemd omdat het anders lastig zou kunnen zijn om meerderheden te verkrijgen. Indien een lid niet meer deel uitmaakt van de fractie, behoudt de persoon wel het mandaat om te stemmen in het Duitse parlement.

Fracties en partijen

Om in de Bondsdag te komen behoort een partij of fractie minmaal 5 procent van de stemmen behalen tijdens de landelijke verkiezingen. Dit wordt ook wel de kiesdrempel genoemd. In uitzonderlijke gevallen werken twee partijen met elkaar samen in 1 fractie. Het CSU dat alleen actief is in Bayern en het CDU trekken in het parlement altijd gezamenlijk met elkaar op.

Bundeshaus

De Bondsdag vergadert sinds 1999 in het Rijksdaggebouw. Echter van 1949 tot 1999 vonden de vergaderingen altijd plaats in het Bundeshaus in Bonn. Dit was een omgebouwde Pedagogische Academie. Tegenwoordig is de Rijksdag dagelijks toegankelijk in Berlijn. Bezoekers hoeven zich alleen vooraf aan te melden om een rondleiding te krijgen in het democratisch hart van Berlijn en Duitsland.

Laat een reactie achter

YouTube
Instagram